Europa

Kaart van Europa bekijken
Wil je de kaart van Europa bekijken, bijvoorbeeld als onderdeel van de wereldkaart? Zorg ervoor dat je inzoomt op het gebied tussen Azië en Noord-Amerika in. Europa is het best te herkennen aan de verschillende kleine landen op de wereldkaart. Je ziet aan de kaart van Europa eigenlijk al meteen waarom we zo graag samenwerken in de Europese Unie, aangezien de verschillende landen zelf veel te klein zijn om concurrentie te bieden aan de andere landen in andere werelddelen.

Nederland in Europa

Als je de kaart van Europa bekijkt zal je zien dat Nederland slechts een klein land is, in het noordwesten. We liggen links van Duitsland en net boven België, maar zijn een stuk kleiner dan bijvoorbeeld een land als Frankrijk. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat we een belangrijke rol weten te spelen, dankzij onze strategische ligging. Als je de wereldkaart of de kaart van Europa bekijkt kun je immers zien dat we aan zee liggen en vanaf daar goederen naar heel Europa kunnen versturen.
Europa

Zuidelijke landen als Spanje

Als je de kaart van Europa voor je neemt kun je daarnaast een aantal andere landen herkennen, zoals Spanje in het zuiden. Net als Portugal, Italië en Griekenland ligt Spanje aan de zuidkant van Europa, een stuk dichterbij de evenaar op de wereldkaart. Dit zorgt ervoor dat het er in de zomer over het algemeen veel beter weer is. Het is wat dat betreft dan ook niet vreemd dat we massaal naar deze landen toe trekken, om van onze vakantie te genieten. Je kunt op de kaart van Europa goed zien hoe ver je eigenlijk vliegt wanneer je op vakantie gaat, ook al duurt het maar een paar uurtjes.

Het noorden van Europa

Tenslotte kun je op de kaart van Europa de verschillende gebieden in het noorden herkennen. Je zorgt er daarmee voor dat je een beeld krijgt van bijvoorbeeld Denemarken, maar ook Noorwegen, Zweden en Finland. Ondanks de kleinschaligheid van Europa gaat het om totaal andere landen dan in het zuiden. Pak de wereldkaart of de kaart van Europa er eens bij, om er op die manier achter te komen waar Nederland eigenlijk ligt en waar je de volgende keer wellicht op vakantie kunt gaan.